Viertalige reisgids, website en beursstand over Leeuwarden met voortuin De Alde Feanen en staten en stinzen

Productie van Friesland Holland Tourist Information

Friesland Holland heeft al vele plattegronden en toeristenkaarten van Leeuwarden en omgeving met routes voor fietsers, wandelaars en pleziervaarders.
Friesland Holland heeft al vele plattegronden en toeristenkaarten van Leeuwarden en omgeving met routes voor fietsers, wandelaars en pleziervaarders.

LEEUWARDEN (NL) – Het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, maakt een viertalige multimediaproductie over Leeuwarden en omgeving als internationale highlight. Naast de culturele hoofdstad van Europa in 2018 spelen de waterdorpen Grou, Earnewâld, De Veenhoop en Warten er een grote rol in. Ook andere voor toeristen interessante plaatsen in de zoom van de Friese hoofdstad, zoals Bears, Marssum, Jelsum, Cornjum, Wyns, Gytsjerk, Ryptsjerk, Tytsjerk en Feanwâlden krijgen veel aandacht, onder meer vanwege de daar aanwezige staten en stinzen en andere monumenten. Verder komen de nog goed zichtbare connecties met het vorstenhuis Oranje Nassau en de vele watersportmogelijkheden en jachtbouw en –verhuur royaal aan bod.

Friesland Holland heeft al stads- en dorpsplattegronden met toeristische routes voor fietsers, wandelaars en pleziervaarders en beschrijvingen in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Er zijn ook al enkele uitgegeven en in omloop, onder andere over Nationaal De Alde Feanen en Grou, de staten en stinzen en een stadswandeling door historisch Leeuwarden met restaurant De Walrus aan het Gouverneursplein als start en finish. Er zijn ook al veel arrangementen ontwikkeld en boekbaar, te vinden op www.frieslandtravel.com, de website van de reisorganisatie van het bureau voor toerisme.

Friesland Holland heeft al vele plattegronden en toeristenkaarten van Leeuwarden en omgeving met routes voor fietsers, wandelaars en pleziervaarders.

De reeds in gebruik zijnde stand van Leeuwarden 2018, ook een creatie van Friesland Holland.

Friesland Holland heeft al vele plattegronden en toeristenkaarten van Leeuwarden en omgeving met routes voor fietsers, wandelaars en pleziervaarders. De reeds in gebruik zijnde stand van Leeuwarden 2018, ook een creatie van Friesland Holland.

Eén van de vier promotiewagens van Friesland Holland.

Eén van de vier promotiewagens van Friesland Holland.

Eén van de vier promotiewagens van Friesland Holland. Eén van de vier promotiewagens van Friesland Holland.

Routeplacemat van het historische centrum van Leeuwarden met restaurant De Walrus aan het Gouverneursplein als start en finish. Productie: Friesland Holland

Routeplacemat van het historische centrum van Leeuwarden met restaurant De Walrus aan het Gouverneursplein als start en finish. Productie: Friesland Holland

Routeplacemat van het historische centrum van Leeuwarden met restaurant De Walrus aan het Gouverneursplein als start en finish. Productie: Friesland Holland

Trein rijdt al
Aan het magazine en de website over Leeuwarden en ommeland wordt al enige tijd gewerkt. De beursstand was al klaar en werd ook al ingezet vanwege de promotie van Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa. Er is ook al een promotiewagen op de weg die bereden wordt door vertegenwoordigster Marian Biesma van Friesland Holland.
Magazine en website worden nog dit najaar opgeleverd om klaar te zijn voor deelname aan internationale vakantie- en watersportbeurzen in het winterseizoen, zoals Boot Düsseldorf, en tientallen shows waaraan Friesland deelneemt met haar promotietrailer in winkelcentra in Nederland, Duitsland en België en op havenfestivals.

Meer informatie over Leeuwarden en omgeving:
www.leeuwarden2018.info
www.groutouristinformation.nl
www.waddenzeeland.nl
www.elfstedenroute.nl

Meer informatie over vakantieland Friesland:
www.fryslan.fr

 

Droge en natte HISWA tegelijk in september 2016?
Werving toeristen in België verloopt zeer voorspoe...