Toerisme in Fryslân kan ongekende bloei beleven als Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa wordt

 

Proast

 

Als Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is, zitten hier, in de Friese Wouden, toeristen.
Als Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is, zitten hier, in de Friese Wouden, toeristen.

Nederland levert in 2018 één van de twee culturele hoofdsteden van Europa. Leeuwarden is één van de kandidaten. De andere ‘european capital of culture’ is een nog nader te bepalen stad op het vakantieeiland Malta in de Middelllandse Zee.

Mevrouw Jannewietske de Vries, gedeputeerde voor o.a. toerisme, cultuur en financiën van de provincie Fryslân, is al meer dan twee jaar druk met plannen om haar provincie op te waarderen  naar een regio met een duurzame educatieve en culturele infrastructuur van Europese allure.

Velen zien het niet zitten. Omdat ze de achtergrond niet kennen, het te ingewikkeld vinden of omdat ze enthousiasteling De Vries (PvdA) geen winst gunnen. Of omdat ze denken dat het alleen maar om de provinciehoofdstad gaat. Maar ‘Leeuwarden’ moet je ruim zien, héél ruim. Leeuwarden is Fryslân.

Toerisme
Hier draait het om: de aanwijzing tot ‘Culturele hoofdstad van Europa’ draagt ertoe bij dat de rijkdom, de verscheidenheid en de gemeenschappelijke kenmerken van de Europese culturen beter tot hun recht komen. Het moet leiden tot een uitwisseling, verbroedering, begrip tussen burgers van de Unie. Toerisme dus. Dit jaar zijn de Finse stad Turku en Tallinn, de hoofdstad van Estland, culturele hoofdstad van Europa. In 2012 vallen Guimarães in Portugal en Maribor in Slovenië de eer te beurt. Leeuwarden past prima in dit rijtje.

Warming-up is al business
Den Haag, Utrecht, een bosje Brabantse steden, Maastricht en Almere lopen zich warm voor de titel ‘Culturele Hoofdstad van Europa’. Maar ook Leeuwarden, lees Fryslân. Jannewietske de Vries trekt die kar, door de blubber, zo blijkt uit de laatste berichten. Het wordt haar niet gemakkelijk gemaakt. De stoomtrein Sneek-Stavoren staat buiten haar schuld stil en meteen worden andere projecten aan de galg gehangen, zoals ‘Culturele Hoofdstad’. En dat is dom. Want alleen al het streven om Culturele Hoofdstad van Europa te worden, de warming-up, kan Leeuwarden, en dus de provincie Fryslân, in de kijker van binnen- en buitenlandse media — en dus toeristen — zetten.

Fryslân, een Europees land
De Friezen hebben als kustvolk een geschiedenis van pakweg 6.000 jaar, waarvan de laatste 2.000 jaar banden met meerdere Europese volkeren, te beginnen rond het jaar nul met de Romeinen. Met andere Frieslanden, zoals in Duitsland, onderhoudt Fryslân vriendschappelijke en economische betrekkingen.

Nederlandse en Duitse Friezen onderhouden gezamenlijk een uniek natuurhistorisch erfgoed, de Waddenzee, die op de UNESCO werelderfgoedlijst prijkt. De Friese stedenband, de Elfsteden, trekt ook buiten de winter internationaal de aandacht als sport- en recreatiecircuit, als cultuurketen en als stedenbouwkundig “wonder”. Japanse wetenschappers maken van het laatste studie.

Internationale toeristische routes als de Oranjeroute (Hofstad Leeuwarden!), de Groene Kustweg en het Jacobspad verbinden Fryslân met de rest van Europa.

Kenniskanon
De provinciehoofdstad ontwikkelt zich tot een Europees kenniscentrum op het gebied van water, toerisme en duurzaamheid. Internationaal respect op het gebied van levensmiddelenproductie en –technologie hebben stad en ommeland land al. Friese koeien grazen in heel Europa; overal staan zuivelfabrieken met Friese machines.

In heel Europa verkrijgbare streekproducten
Douwe Egberts wordt in Praag en Lissabon gedronken. Friesland Campina zit in elke hoek van de Unie. Naast deze giganten hebben we talrijke kleine duurzame producenten van streekproducten die zich hebben verenigd om met succes de markt te bewerken. Streekproductenmakers elders in Europa zullen zeer belangstellend zijn in de aanpak van clubs als Waddengoud.

Rembrandt en Frisian fashion
Op het gebied van kunst slaan we ook geen gek figuur. Rembrandt liet zich inspireren door Fryslân en een Friezin. Hedendaagse Friese artistiekelingen creëren in de provincie kunstwerken — zelfs op de dijk en in het slijk — die stopkracht uitoefenen op menig arttourist.

En dit is ook (een) kunst: Cyell beach sleep & home wear van Cynthia Kooi en Ella Wiersma uit Oude Leije is Europawijd verkrijgbaar. Moniek Miedema uit Leeuwarden pakt met byOni regelmatig de veerboot naar Engeland en Ierland. Topmodel Doutzen Kroes uit Eastermar zet Fryslân in Parijs, Milaan, London en Düsseldorf op de kaart. Deze dames laten heel Europa zien dat Fryslân fris en vrolijk, een bron van inspiratie is.

Ook de Duitsers Clemens en August Brenninkmeijer kwamen in Friesland, in Sneek, de leukste winkelstad van Europa (BBC) op een lumineus idee. Dat groeide uit tot het enorme modeconcern C(lemens) & A(ugust).

Varende ambassades
In iedere lidstaat van Europa varen Friese plezier- en beroepsvaartuigen. Geen goedkoop gooi- en smijtwerk, maar super comfortabel en super nuttig van stoer staal, een jasje van Friese “naval architects”. Friese schippers herstellen met hun machtige traditionele zeilcruiseschepen de banden van Fryslân met de Oostzee. Europa geniet aan boord en op Sail’s.

Kleine grootmachten
Leeuwarden is geen metropool. En Fryslân geen staat. Dat is nou net het leuke van die twee. Het zijn kleine grootmachten met een gigauitstraling. De eventuele titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 zet je helemaal midden in Europa, in lengte van jaren! Maar als dat niet lukt is er geen man overboord. Met de voorbereiding alleen al kun je scoren, in de media en bij de touroperators. Stap voor stap laten zien dat je van nature verdomd aantrekkelijk en interessant bent. Tonen dat je een zee aan connecties in Europa hebt — en wilt hebben — op historisch, cultureel, sociaal en economisch vlak.

Willen is kunnen
Iets nieuws, iets imposants op cultureel gebied tot stand brengen in 2018, wat eigenlijk hoort bij een Culturele Hoofdstad van Europa, lijkt me ook geen groot probleem. Willen is kunnen. En dwarsliggen doen mensen die niks hebben met de toekomst maar voor de stoomtrein, maar niet te lang, want die komt waarschijnlijk ook weer in beweging. Max leeft nog.  

Albert Hendriks, directeur Friesland Holland Tourist Information & Travel Service

Mensen uit Verweggistan zullen ongetwijfeld de vaarbewijsvrije vakantieboot pakken om de Culturele Hoofdstad van Europa en ommeland te bewonderen. Zij zijn er klaar voor, Song Chen uit China (links) en Ludwig Dirksz van Aruba van Yachts4U in Langelille aan de Tsjonger. Fan Fryslân Foar Europa: C&A Sneek, gepromoot door de in heel Europa bekende sportvrouw Leontien van Moorsel, gebruiker van Koga sportfietsen uit Heerenveen, ook een merk van Europese allure.

Mensen uit Verweggistan zullen ongetwijfeld de vaarbewijsvrije vakantieboot pakken om de Culturele Hoofdstad van Europa en ommeland te bewonderen. Zij zijn er klaar voor, Song Chen uit China (links) en Ludwig Dirksz van Aruba van Yachts4U in Langelille aan de Tsjonger.

 

Fan Fryslân Foar Europa: C&A Sneek, gepromoot door de in heel Europa bekende sportvrouw Leontien van Moorsel, gebruiker van Koga sportfietsen uit Heerenveen, ook een merk van Europese allure.

 

 

Aanvullende informatie over ‘Culturele Hoofdstad van Europa’

 

Logo bureau voor toerisme Fan Fryslân.

Logo bureau voor toerisme Fan Fryslân.

Culturele Hoofdstad en de Euopese Unie
De "Culturele Hoofdstad van Europa" wordt overeenkomstig het besluit vanaf het jaar 2005 als volgt aangewezen:
• uiterlijk vier jaar vóór de aanvang van het evenement legt de betrokken lidstaat de Commissie, het Europees Parlement, de Raad en het Comité van de regio's het voordrachtdossier voor van de stad of steden die voor het betrokken jaar in aanmerking komen; eventueel doet hij deze voordracht vergezeld gaan van een aanbeveling;
• de Commissie stelt elk jaar een jury samen die verslag moet uitbrengen over de voorgedragen stad of steden. Het Europees Parlement kan binnen drie maanden na ontvangst van het verslag de Commissie een advies doen toekomen over de voorgedragen stad of steden;
• op basis van een aanbeveling van de Commissie en in het licht van het advies van het Europees Parlement en het verslag van de jury wijst de Raad de "Culturele Hoofdstad van Europa" aan voor het betrokken jaar.
Vanaf 2009 zal bij de aanwijzing van de culturele hoofdstad van Europa rekening worden gehouden met de uitbreiding van de Europese Unie tot 25 lidstaten.

Bidbook
Het voordrachtdossier (bidbook) moet een Europees cultureel project omvatten, dat aan een specifiek thema met een Europese dimensie beantwoordt en hoofdzakelijk berust op culturele samenwerking. Dit project mag samen met andere Europese steden worden uitgevoerd. In het dossier moet in het bijzonder zijn aangegeven hoe de gegadigde Europese stad, binnen het gekozen thema, voornemens is om:

• culturele stromingen die de Europeanen gemeen hebben en waarvoor deze stad een bron van inspiratie is geweest of waartoe zij een bijdrage van betekenis heeft geleverd, tot hun recht te laten komen;
• evenementen en scheppend werk te bevorderen waarbij actoren uit de culturele sector van andere steden van de lidstaten van de Europese Unie worden betrokken en die tot duurzame culturele samenwerking leiden, en het rondreizen van de actoren in de Europese Unie te stimuleren;
• brede lagen van de bevolking te mobiliseren en bij het project te betrekken;
• voor de opvang van de burgers van de Unie te zorgen en de uitstraling van de op te zetten evenementen via de verschillende media en volgens een meertalige aanpak te bevorderen;
• de dialoog tussen de culturen van Europa en die van andere delen van de wereld te bevorderen;
• het historisch erfgoed en de stedelijke architectuur en de kwaliteit van het leven in de stad op te waarderen.

Ook niet-lidstaten
Europese derde landen, landen die niet lid zijn van de Europese Unie, kunnen ook aan dit initiatief deelnemen. Elk van die landen kan een stad als "Culturele Hoofdstad van Europa" voordragen en stelt het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en het Comité van de regio's van deze voordracht in kennis. De Raad wijst, op aanbeveling van de Commissie en met eenparigheid van stemmen, officieel voor elk jaar een van deze voorgedragen steden als "Culturele Hoofdstad van Europa" aan, zonder uit het oog te verliezen dat een voorbereidingstijd van vier jaar wenselijk is.

Duurzame samenwerking
Elke stad stelt een programma van culturele evenementen vast dat de cultuur, het cultureel erfgoed, alsmede de plaats van de betrokken stad in het gemeenschappelijk cultureel erfgoed voor het voetlicht brengt en waarbij personen uit de culturele sector uit andere Europese landen worden betrokken om tot duurzame samenwerking te komen.
De Europese Unie kan via haar kaderprogramma "Cultuur 2000" een financiële bijdrage aan de "Culturele Hoofdstad van Europa" leveren door het ondersteunen van een of ander in het programma van de festiviteiten opgenomen evenement met een Europese dimensie.

Friesland Holland op beurs bij Emsflower
Toch weer Holland Yachts & Boats in Düsseldorf!