Rondvaartbedrijf goed voor lokale economieën

Volgens gedeputeerde Jannewietske de Vries

SNEEK (NL) –  Gedeputeerde Jannewietske de Vries verwacht de Friese rondvaartbedrijven een heel eind tegemoet te kunnen komen bij de verwezenlijking van hun wensen, maar zij zullen zelf een prioriteitenlijstje moeten maken. De schippers willen onder andere gemeentelijke brugopeningstijden die naadloos aansluiten op de non-stop-bediening van de provincie, en meer aanlegplaatsen, vooral op toeristisch interessante plekken als het Wouda stoomgemaal bij Lemmer. Leeuwarden is een top knelpunt: spitssluiting van de bruggen tussen 16.00 en 18.00 uur en daardoor in feite een lastige bestemming, hoe mooi de stad ook is.

In Grou stappen de meeste mensen op, jaarlijks 52.000, gevolgd door Sneek met 15.000. In Sloten gaan 9.100 mensen per jaar aan boord. In en om Nationaal Park De Alde Feanen is het meeste rondvaartverkeer. Jaarlijks boeken een dikke 5.000 mensen een vaartocht in Earnewâld. Het tienvoudige boekt een reisje vanuit het meer levendige Grou. De rondvaartbedrijven zouden graag meer aanleg- en draaimogelijkheden hebben in andere bezienswaardige plaatsen als Joure, Dokkum, Franeker, Balk, Workum, Galamadammen en Stavoren.

Jannewietske de Vries, gedeputeerde voor onder andere toerisme, ontvangt door het hijsen van de FRO-vlag aan boord van de Waterpoort het rapport over de rondvaartbusiness in Friesland. Rechts de admiraal van de FRO-vloot, ir. Jan Koopmans. Jaap Goos van de provincie Fryslân, programma-manager van Friese Merenproject en Fryslân Topattractie van de provincie Fryslân (links) ontvangt graag concrete voorstellen van Friese rondvaartondernemers, in volgorde van belangrijkheid. Rechts ir. Jan Koopmans van de FRO.

Jannewietske de Vries, gedeputeerde voor onder andere toerisme, ontvangt door het hijsen van de FRO-vlag aan boord van de Waterpoort het rapport over de rondvaartbusiness in Friesland. Rechts de admiraal van de FRO-vloot, ir. Jan Koopmans.

Jaap Goos van de provincie Fryslân, programma-manager van Friese Merenproject en Fryslân Topattractie (links) ontvangt graag concrete voorstellen van Friese rondvaartondernemers, in volgorde van belangrijkheid. Rechts ir. Jan Koopmans van de FRO.

Geen grap
Op jaarbasis vervoeren de 27 FRO schepen 120.000 passagiers die zo’n 5 miljoen euro besteden. Dit valt te lezen in het rapport over de Friese rondvaardij dat mevrouw De Vries woensdagmorgen 7 maart 2012 kreeg van ir. Jan Koopmans, de voorzitter van de FRO, de vereniging van Friese rondvaartondernemers. De gedeputeerde zei het economisch belang van de rondvaartbusiness in Friesland te erkennen en mee te willen werken aan de verbetering van het product rondvaart door meer op- en overstapplaatsen te creëren. Ze werd aan boord van de Waterpoort van Harry van Dijk ook geconfronteerd met vrij simpele problemen, zoals het legen van een vuilwatertank. “Dat kan alleen op Terschelling,” zei Koopmans tegen haar en dat bleek geen grap.
Paviljoen Sneekermeer heeft zo’n grote tank bij de haven, “maar die zit niet op mij te wachten,” weet kapitein Van Dijk, gastheer van de dag. In Sneek heeft hij een eigen put, direct verbonden met het openbaar riool. “In de praktijk komt het er op neer dat als je onderweg een volle tank hebt, kun je nergens je vuil water kwijt.”

Schippers aan zet
Mevrouw De Vries vindt dat rondvaartondernemers de belangrijkste toeristische vaarroutes op een kaart moeten zetten, zodat ergens een begin kan worden gemaakt met de aanleg van nieuwe voorzieningen in het kader van de tweede fase van Friese Meren-project. In 17 watersportkernen en toegangspoorten als Lemmer en Stavoren worden nu plannen gemaakt om het toeristisch product op te waarderen. Zij is een groot voorstander van overstapplaatsen, afmeerplekken waar mensen van de boot op bijvoorbeeld de fiets “of paard” kunnen en omgekeerd. “Hiervan kunnen kleine dorpen en steden met hun horeca, winkels en bezienswaardigheden van profiteren. Routes en diensten moeten op elkaar aansluiten, dat is heel belangrijk.”
Volgens mevrouw De Vries heeft de provinciale overheid een vermogen geïnvesteerd in aquaducten en verdieping en verbreding van vaarwegen. “Ondernemers zijn nu aan zet. Het is geen eenzijdig proces.”

Esther de Vrij (midden), de VVD-wethouder voor toerisme in Lemsterland, kan op bezoek rekenen van een FRO-delegatie, want Lemmer is niet alleen een knooppunt, maar ook een knelpunt met brug- en sluisbedieningstijden die niet aansluiten op die van de provincie. En de provincie is gevraagd om een aanlegmogelijkheid bij het UNESCO werelderfgoed Ir. D.F. Wouda stoomgemaal. Rechts van mevrouw De Vrij Jack van den Berg van recreatieschap de Marrekrite. Morgen wordt zijn opvolger bekend. Harry en Jenny van Dijk van de Waterpoort waren op de FRO-dag de gastheer en –vrouw van 19 FRO-leden die samen 27 schepen in de vaart hebben.

Esther de Vrij (midden), de VVD-wethouder voor toerisme in Lemsterland, kan op bezoek rekenen van een FRO-delegatie, want Lemmer is niet alleen een knooppunt, maar ook een knelpunt met brug- en sluisbedieningstijden die niet aansluiten op die van de provincie. En de provincie is gevraagd om een aanlegmogelijkheid bij het UNESCO werelderfgoed Ir. D.F. Wouda stoomgemaal. Rechts van mevrouw De Vrij Jack van den Berg van recreatieschap de Marrekrite. Morgen wordt zijn opvolger bekend.

Harry en Jenny van Dijk van de Waterpoort waren op de FRO-dag de gastheer en –vrouw van 19 FRO-leden die samen 27 schepen in de vaart hebben. 

Rondvaartboten als de Waterpoort hebben een grote vuilwatertank onder dek, maar kunnen die nergens legen, alleen in een put, aangesloten op het riool, bij de eigen aanlegplaats. In principe moeten ze bij een volle vuilwatertank terug naar de thuisbasis om hem leeg te kunnen pompen. Hier ligt de boot bij Paviljoen Sneekermeer. Die heeft goede afzuigmogelijkheden, ook gepromoot door de provincie, maar directeur Karel Sporenberg werkt niet graag mee aan deze dienst die geen cent oplevert. De schippers van rondvaartboten snappen dat helemaal. De provincie moet het anders aanpakken voor de rondvaardij, vindt de FRO.  Fryslân is het mooist vanaf het water zei gedeputeerde Jannewietske de Vries op één van de grauwste dagen van het voorjaar van 2012, woensdag 7 maart op de Snitser Mar bij Sneek. Rechts van haar voorzitter ir. Jan Koopmans van de Friese Rondvaart Ondernemers (FRO).

Rondvaartboten als de Waterpoort hebben een grote vuilwatertank onder dek, maar kunnen die nergens legen, alleen in een put, aangesloten op het riool, bij de eigen aanlegplaats. In principe moeten ze bij een volle vuilwatertank terug naar de thuisbasis om hem leeg te kunnen pompen. Hier ligt de boot bij Paviljoen Sneekermeer. Die heeft goede afzuigmogelijkheden, ook gepromoot door de provincie, maar directeur Karel Sporenberg werkt niet graag mee aan deze dienst die geen cent oplevert. De schippers van rondvaartboten snappen dat helemaal. De provincie moet het anders aanpakken voor de rondvaardij, vindt de FRO.

Fryslân is het mooist vanaf het water zei gedeputeerde Jannewietske de Vries op één van de grauwste dagen van het voorjaar van 2012, woensdag 7 maart op de Snitser Mar bij Sneek. Rechts van haar voorzitter ir. Jan Koopmans van de Friese Rondvaart Ondernemers (FRO).


Info FRO: www.rondvaartboten.nl

Download hier het officiële FRO-rapport.

Plan voor bike ferries in Friesland
Xp-44 zeilboot van het jaar, Bruijs Coaster motorb...