Provinciebestuur Fryslân hoopt meer toeristen te trekken via ‘metrolijnen’ van NBTC

Marketing Friesland

Voorbeeld van een sterk merk: De waterpoort van Sneek. Friesland heeft, net als de Waddeneilanden, binnen Nederland een merkbekendheid van 100%. Ook in delen van Duitsland en België scoort de provincie hoog op naamsbekendheid. 94% van de Duitsers en 78% van de Belgen kent de provincie. Onder veel Duitsers is Fryslân daarmee de bekendste Nederlandse provincie, onder Belgen de op een na bekendste.

Voorbeeld van een sterk merk: De waterpoort van Sneek. Friesland heeft, net als de Waddeneilanden, binnen Nederland een merkbekendheid van 100%. Ook in delen van Duitsland en België scoort de provincie hoog op naamsbekendheid. 94% van de Duitsers en 78% van de Belgen kent de provincie. Onder veel Duitsers is Fryslân daarmee de bekendste Nederlandse provincie, onder Belgen de op een na bekendste.

“Meer bezoekers kan voor ondernemers een nieuwe uitdaging betekenen,” zegt toerismegedeputeerde Klaas Kielstra. “Dit stelt eisen aan en biedt nieuwe kansen voor ondernemers. Hoe zorgen zij er voor dat de bezoeker zeer tevreden is over het aanbod en dat deze met een voldaan gevoel naar huis gaat? Het gaat hierbij zowel om de capaciteit, de kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Daarnaast spelen de manier en het tempo waarop zij kunnen inspelen op veranderende wensen van de bezoekers. De provincie wil daarbij helpen met de instrumenten middelen en economie.”

Kielstra: “Naast goed ondernemerschap moet de omgeving waarin de bezoeker komt op orde zijn. Het gaat om bereikbaarheid, verplaatsen voor recreatieve doeleinden en de kwaliteit van landschap en landschappelijke elementen (erfgoed, natuur, water etc.). Inzet van de provinciemarketing is het bewerkstelligen van één- of meerdaagse bezoeken. Die kunnen om diverse redenen plaatsvinden. Voor recreatie, voor de cultuur, voor zakelijke redenen, congressen en business events en voor bezoek aan (studerende) familie of vrienden.”

Van Randstad naar provincie lokken
Vergroten van aantallen bezoekers. Waar denkt de provincie dan aan?
“In de eerste plaats aan Kulturele Haadstêd 2018, waarbij heel veel bezoekers worden verwacht. Maar ook door slim in te spelen op de spreiding van Randstadbezoekers naar de rest van Nederland. Het NBTC verwacht in 2020 16 miljoen buitenlandse bezoekers. Dit is een groei van 14% ten opzichte van 2014. Om die bezoekers af te leiden van de Randstad realiseert het NBTC de zogenaamde Metrolijnen. Fryslân haakt daarop aan door samen te werken in de Metrolijn Nederland Waterland en de Metrolijn Dutch Designlijn l Mondriaan. Met de Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie zet de provincie in op dé onderscheidende merken Fryslân, de Wadden én tot 2018, Kulturele Haadstêd. Om hiervoor effectieve marketing te bedrijven is gekozen voor een lange-termijn strategie en waarbij we nog beter nationale en internationale bezoekers te verleiden om te kiezen voor Fryslân”.
Provinciale Staten beslissen op 29 juni 2016 over Kielstra’s voorstel.

HollandCity en metrolijnen
Om de buitenlandse bezoekersstromen te spreiden over het gehele land wordt NBTC Holland Marketing een viertal concepten en middelen ingezet:

1. Metropool Nederland met ‘distinctive districts’

Voor internationale bezoekers zijn de afstanden in Nederland zo klein dat ze zelfs vergelijkbaar zijn met de afstanden binnen wereldsteden. Een Chinees of Amerikaan is zich hiervan niet bewust. Pas als men Nederland bezoekt beseft men hoe weinig tijd het kost om van de ene stad naar de andere stad te reizen. Het zijn vergelijkbare afstanden die men aflegt in het dagelijks woon-werkverkeer in een grote stad.

Een stad heeft meerdere districten. Zo ook heeft de metropool Nederland verschillende districten. Neem bijvoorbeeld het Royal District Den Haag, het architectuurdistrict Rotterdam of het Lake-district Friesland. Echter, door de prominente plek die Amsterdam, het dynamic downtown van de metropool Nederland, inneemt op het netvlies van de buitenlandse bezoeker, zijn de andere districten, zoals Den Haag, Leiden en Utrecht minder bekend. Om het buitenlandse bezoek te spreiden in ruimte is het belangrijk dat elke Nederlandse stad en regio zich door middel van een onderscheidend DNA profileert. Vervolgens kan de bezoeker kiezen voor de plek die het beste aansluit bij zijn eigen leefstijl/DNA. Wie bijvoorbeeld in architectuur geïnteresseerd is en zich prettig voelt in een dynamische multiculturele omgeving kan in Rotterdam verblijven en nog steeds de bekende Hollandse iconen bezoeken. NBTC wil samen met de Nederlandse partners individuele steden en regio’s sterk onderscheidend positioneren binnen de metropool Holland.

2. Verhaallijnen: verbinden van plekken door passies

Als je de passie van de buitenlandse bezoeker als uitgangspunt neemt kun je hieraan verschillende fysieke plekken, verspreid over het land, koppelen. Denk aan de passie voor de Hollandse meester Van Gogh, waarmee Amsterdam met het Van Gogh Museum, de regio Arnhem met het Kröller-Müller Museum en de erfgoedlocaties in Brabant, waar hij geboren is en opgroeide, gecombineerd kunnen worden. Deze passies, waarmee het verhaal van Nederland verteld kan worden, lopen als het ware als metrolijnen door de metropool HollandCity. De metrolijn Holland Waterland loopt van Zeeland, via Kinderdijk en de tweede Maasvlakte naar Amsterdam en de Beemster om, via Flevoland, het Woudagemaal en de Friese meren te eindigen bij de Afsluitdijk. Zo kunnen de komende jaren meerdere metro- of verhaallijnen ontwikkeld worden aansluitend bij de passies van bezoekers. Hierdoor worden de minder bekende plekken verbonden met iconische bestemmingen.

Net als in een metropool kan je gemakkelijk van de ene op de andere metrolijn overstappen. Als je geïnteresseerd bent in zowel de Gouden Eeuw als Design, dan bezoek je wellicht Delft, Haarlem en Amsterdam waar je overstapt op de metrolijn naar Utrecht en Eindhoven.

De fictieve metrokaart dient ter visuele ondersteuning van het HollandCity-concept. Het geeft een aantal voorbeelden van mogelijke verhaallijnen. De kaart is niet uitputtend en het ontwikkelen van metrolijnen is uiteraard afhankelijk van de interesse en participatie van partners.

3. Strategisch evenementenbeleid

Evenementen stimuleren recreatief dagbezoek en verblijfstoerisme vanuit het buitenland. De economische resultaten van grote publieksevenementen met een internationaal karakter zijn dan ook indrukwekkend. Door niet alleen internationaal aansprekende evenementen te organiseren in Amsterdam, maar in het gehele land, is er een grotere aanleiding om andere delen van Nederland te bezoeken. Zo wordt de komende jaren ingezet op o.a. Jheronimus Bosch 500 in 2016 (Brabant), 100 jaar de Stijl - Design, Mode & Architectuur in 2017 (verschillende locaties in de Randstad, Gelderland, Brabant) en Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018.

Evenementen kunnen bovendien het gewenste imago van Nederland versterken. Door in te zetten op die evenementen die aansluiten bij het DNA en de verhaallijnen van Nederland wordt het merk Nederland in het buitenland krachtig geladen.

4. Strategie herhaalbezoek

Afhankelijk van het land van herkomst bestaat een eerste kennismaking met Nederland veelal uit een bezoek aan Amsterdam, de Keukenhof, de Nederlandse kust of een verblijf in de grensregio’s. Onderzoek wijst uit dat na een bezoek aan Nederland 78% zeker voornemens is Nederland in de toekomst opnieuw te bezoeken. Met name het herhaalbezoek uit de buurlanden biedt kansen om de buitenlandse bezoeker kennis te laten maken met andere gebieden in Nederland. Zo kan de Duitse gast na een bezoek aan Amsterdam verleidt worden een andere Nederlandse stad te bezoeken. Of ontdekt de Belg na een fietsvakantie in Zeeland of Brabant ook dat Drenthe, de Achterhoek en de Waddeneilanden prachtige bestemmingen zijn voor een fietsvakantie.

Informatie over Friesland Holland Marketing en Leeuwarden 2018 Marketing (ongesubsidieerd):
www.marketingfriesland.com
www.leeuwarden2018.info

Informatie over het provinciale marketingbureau en de organisatie van Leeuwarden 2018 (gesubsidieerd):
www.merkfryslan.nl/
www.leeuwarden2018.nl/

Informatie over recreatie en toerisme in Friesland:

www.frieslandholland.nl

www.friesemeren.eu

www.goudenfriesewouden.nl

www.ijsselmeer.frl

www.waddenzeeland.nl

www.boatcharterholland.nl

www.frieslandhollandtours.com

www.groepsuitjes.frl

Gratis abonnement op Fries Nieuws:

www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief

 

De ondernemersverenigingen Werkgroep Vrije Tijd van de Ondernemersfederatie SWF (Werkgroep VT) en Belangenvereniging voor Recreatie en Toerisme De Friese Meren (RTFM) gaan samenwerken om de promotie van de regio te optimaliseren. De voorzitters van de ondernemersverenigingen in beide gemeenten kregen 29 januari 2016 de bal toegespeeld van de wethouders Recreatie&Toerisme. Op de foto van links naar rechts: Maarten Offinga (wethouder gemeente Súdwest-Fryslân), Johannes van der Pal (wethouder gemeente De Fryske Marren), Bart Hakbijl (voorzitter Belangenvereniging voor Recreatie en Toerisme De Friese Meren) en Barber de Vries (voorzitter Werkgroep Vrije Tijd van de Ondernemersfederatie SWF).Met een budget van beide gemeenten en de Provincie Fryslân staan ondernemers aan het roer van de regiopromotie in de Zuidwesthoek van Friesland. Onder de werknaam „Het Toeristisch Huis‟ moet een ambitie, die al drie jaar in de steigers staat, realiteit worden. De ondernemers richten een stichting op en stellen één of meer kwartiermakers aan. Deze kwartiermakers gaan in kaart brengen hoe de gastvrijheid en promotie op dit moment is georganiseerd en hoe dit beter op elkaar afgestemd kan worden. Bij de uitrol van het plan wordt ook gebruik gemaakt van bestaande promotiestructuren, zoals de VVV De Friese Meren–Gaasterland. Barber de Vries, voorzitter van de Werkgroep VT: “Wij gaan niet proberen het wiel opnieuw uit te vinden in de marketing, maar zijn op zoek naar betere samenwerking binnen de bestaande promotionele initiatieven om zo gezamenlijk het unieke van onze bijzondere regio aan onze gast optimaal over te brengen. Aan het roer zitten de ondernemers zelf. Eigenlijk een logische keuze, omdat wij onze gasten, de markt en de mogelijkheden van de omgeving kennen als geen ander. Wij zien het als onze uitdaging om de marketingkracht van zowel de aanbieder van het recreatieve product, als de professionele marketeers te bundelen.”Ondernemers en politiek uit beide gemeenten hebben grote inspanningen verricht om te komen tot afspraken omtrent het Toeristisch Huis. Dat geeft een grote betrokkenheid weer. “Toerisme is een belangrijke motor voor de regio Zuidwest Friesland. Direct en indirect verdienen velen er hun brood mee”, aldus wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest-Fryslân. Johannes van der Pal, wethouder De Fryske Marren vult aan: “De toerist ziet het gebied als één regio, laten we dit als een gegeven beschouwen en het gebied ook zo profileren.” Bart Hakbijl, voorzitter RTFM: “Wij zijn geen traditionele marketing organisatie, maar een organisatie die het mogelijk maakt, dat bedrijven in onze regio zichzelf efficiënter"vermarkten". Op een onafhankelijke en transparante manier. Het gaat om het bouwen van het"entrepeneursnetwerk" voor de sector recreatie en toerisme in onze regio, als aantrekkelijk onderdeel van onze mooie provincie.”

De ondernemersverenigingen Werkgroep Vrije Tijd van de Ondernemersfederatie SWF (Werkgroep VT) en Belangenvereniging voor Recreatie en Toerisme De Friese Meren (RTFM) gaan samenwerken om de promotie van de regio te optimaliseren. De voorzitters van de ondernemersverenigingen in beide gemeenten kregen 29 januari 2016 de bal toegespeeld van de wethouders Recreatie&Toerisme. Op de foto van links naar rechts: Maarten Offinga (wethouder gemeente Súdwest-Fryslân), Johannes van der Pal (wethouder gemeente De Fryske Marren), Bart Hakbijl (voorzitter Belangenvereniging voor Recreatie en Toerisme De Friese Meren) en Barber de Vries (voorzitter Werkgroep Vrije Tijd van de Ondernemersfederatie SWF).
Met een budget van beide gemeenten en de Provincie Fryslân staan ondernemers aan het roer van de regiopromotie in de Zuidwesthoek van Friesland. Onder de werknaam „Het Toeristisch Huis‟ moet een ambitie, die al drie jaar in de steigers staat, realiteit worden. De ondernemers richten een stichting op en stellen één of meer kwartiermakers aan. Deze kwartiermakers gaan in kaart brengen hoe de gastvrijheid en promotie op dit moment is georganiseerd en hoe dit beter op elkaar afgestemd kan worden. Bij de uitrol van het plan wordt ook gebruik gemaakt van bestaande promotiestructuren, zoals de VVV De Friese Meren–Gaasterland. Barber de Vries, voorzitter van de Werkgroep VT: “Wij gaan niet proberen het wiel opnieuw uit te vinden in de marketing, maar zijn op zoek naar betere samenwerking binnen de bestaande promotionele initiatieven om zo gezamenlijk het unieke van onze bijzondere regio aan onze gast optimaal over te brengen. Aan het roer zitten de ondernemers zelf. Eigenlijk een logische keuze, omdat wij onze gasten, de markt en de mogelijkheden van de omgeving kennen als geen ander. Wij zien het als onze uitdaging om de marketingkracht van zowel de aanbieder van het recreatieve product, als de professionele marketeers te bundelen.”
Ondernemers en politiek uit beide gemeenten hebben grote inspanningen verricht om te komen tot afspraken omtrent het Toeristisch Huis. Dat geeft een grote betrokkenheid weer. “Toerisme is een belangrijke motor voor de regio Zuidwest Friesland. Direct en indirect verdienen velen er hun brood mee”, aldus wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest-Fryslân. Johannes van der Pal, wethouder De Fryske Marren vult aan: “De toerist ziet het gebied als één regio, laten we dit als een gegeven beschouwen en het gebied ook zo profileren.” Bart Hakbijl, voorzitter RTFM: “Wij zijn geen traditionele marketing organisatie, maar een organisatie die het mogelijk maakt, dat bedrijven in onze regio zichzelf efficiënter"vermarkten". Op een onafhankelijke en transparante manier. Het gaat om het bouwen van het"entrepeneursnetwerk" voor de sector recreatie en toerisme in onze regio, als aantrekkelijk onderdeel van onze mooie provincie.”

 

Uiterlijk 19 januari folders aanleveren voor Fries...
Drama Friese zeilscholen breed uitgemeten op zakel...