Oranje Nassau-site en arrangementen

Friesland Holland viert 200 Jaar Koninkrijk der Nederlanden

Eén van de Friese hofleveranciers is Erik Hofstede van Banketbakkerij en Chocolaterie Boonstra aan de Zuiderbuurt in het centrum van Drachten.
Eén van de Friese hofleveranciers is Erik Hofstede van Banketbakkerij en Chocolaterie Boonstra aan de Zuiderbuurt in het centrum van Drachten.

LEEUWARDEN (NL) – In 1813, werd Nederland bevrijd van de Fransen. Daarmee kwam een einde aan jarenlange Franse overheersing. In 1806 had Napoleon Bonaparte zijn broer Lodewijk tot koning van ‘Holland’ benoemd, om vervolgens het land in 1810 bij het Franse keizerrijk in te lijven.

Dit jaar, 2013, begint de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. In 1813 vond de machtswisseling plaats waarbij de Fransen het bewind overdroegen en prins Willem Frederik van Oranje vanuit Engeland in Scheveningen landde om in Holland de troon te bestijgen.

Friese hofleveranciers
In de jaren 2013-2015 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, en dat wordt ook in Friesland gevierd. Het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland zet de Friese Nassaus, de voorouders van Koningin Beatrix en Prins Willem-Alexander in de kijker, onder andere met een opwaardering van de eigen website www.oranjenassau.info en Oranje Nassau-arrangementen. Friesland Holland gaat ook Friese hofleveranciers in de picture zetten, zoals Fortuin in Dokkum (Wilhelmina pepermunt) en banketbakkerij Boonstra in Drachten, bekend van de Drachtster Turfjes.

Willem Frederik, Koning der Nederlanden
Na zijn aanvaarding van het gezag over Nederland stelt Willem Frederik een commissie in onder leiding van Van Hogendorp. Deze commissie moet zich gaan buigen over de nieuwe grondwet. Op 29 maart 1814 wordt deze nieuwe grondwet aangenomen. Zo ontstaat de zgn. ‘constitutionele monarchie’ in Nederland, wat betekent, dat de koning zich gebonden weet aan de grondwet.

In de nazomer van 1814 begint het Congres van Wenen, met als doel om de nieuwe machtsverhoudingen in Europa vast te stellen. Nadat Napoleon is verslagen willen de bondgenoten zich ervan verzekeren, dat Frankrijk nooit meer zo machtig zal worden. Om dat te bereiken moet Frankrijk voortaan worden omringd door sterke “bufferstaten”. Daarom wordt besloten de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden samen te voegen, om zo een sterk machtsblok tegen Frankrijk te vormen. Het nieuwe land wordt het Koninkrijk der Nederlanden, en ongeveer het hele huidige Benelux-gebied valt onder het gezag van de koning.

Op 16 maart 1815 krijgt Willem Frederik van Oranje-Nassau de titel Koning der Nederlanden en op 21 september 1815 wordt hij officieel ingehuldigd. In ditzelfde jaar kondigt hij tevens een nieuwe grondwet af. In deze nieuwe grondwet wordt de Staten-Generaal gesplitst in twee kamers: de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De koning bestuurt het land afwisselend vanuit Den Haag en Brussel.


Het Koninkrijk der Nederlanden
In de loop van de negentiende eeuw worden België en Luxemburg onafhankelijk van Nederland. In 1848 werd een grondige wijziging van de grondwet van kracht, die de democratie versterkt. Vanaf dat moment moeten ministers verantwoording gaan afleggen aan het parlement in plaats van aan de koning, en kiezen burgers het parlement. Aanvankelijk is slechts een kleine groep burgers kiesgerechtigd, maar het aantal kiesgerechtigden wordt in de loop der tijd steeds meer vergroot. Langzaam vormt zich het Koninkrijk der Nederlanden met zijn democratische instellingen zoals we die vandaag kennen.

Nederland is jarig!
De viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden wordt aangegrepen om stil te staan bij ons gezamenlijke verleden, heden en onze toekomst. De ministerraad heeft op 1 juli 2011 een Nationaal Comité benoemd dat de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden moet gaan organiseren en coördineren. In de viering zullen centraal staan de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en van ons democratisch bestel. Het Nationaal Comité zal een deel van de festiviteiten zelf voorbereiden en zal daarnaast initiatieven op nationaal, regionaal en lokaal niveau stimuleren.

Verworvenheden
De betekenis van 200 jaar Koninkrijk is voor iedereen anders en persoonlijk. Voor de leden van het Nationaal Comité staan vijf verworvenheden centraal:

1. Persoonlijke rechten en vrijheden
In Nederland zijn de persoonlijke rechten en vrijheden van de burgers in de Grondwet gegarandeerd.

2. Bestuurlijke stabiliteit in een moderne rechtsstaat
In Nederland is een moderne rechtsstaat opgebouwd waarin er controle is op het bestuur.

3. Internationale oriëntatie
In Nederland is de blik altijd naar buiten gericht geweest met het oog op onze handelsbelangen, internationale solidariteit en de internationale rechtsorde.

4. Ruimte voor actief burgerschap
In Nederland heeft iedereen de mogelijkheid actief invulling te geven aan burgerschap en aan de manier waarop de maatschappij zich ontwikkelt.

5. Eenheid in verscheidenheid
In Nederland gaan saamhorigheid en wrijving hand in hand. Onze verscheidenheid bindt ons omdat we wegen hebben weten te vinden om met die verscheidenheid om te gaan.

Bron: www.200jaarkoninkrijk.nl

Meer info, onder andere over arrangementen: www.oranjenassau.info

Nieuw logo Leeuwarder dierentuin
Friesland Holland zet promotie Lauwersland voort o...