Gemeentelijke melkrobot voor toeristen in de maak: verblijfsbelasting

RECRON fel tegen samenvoeging toeristen- en forensenbelasting

Toeristen zijn een makkelijke prooi voor gemeenten geworden, vindt de RECRON. Nederland is al geen goedkope vakantiebestemming en door een nieuw belastingbeleid wordt het er niet beter op. Fotolocatie: Camperpark Kuikhorne en Jachthaven ’t Eibertsnest in De Westereen (http://www.camperparkkuikhorne.nl/ en http://www.jachthavenkuikhorne.nl/).
Toeristen zijn een makkelijke prooi voor gemeenten geworden, vindt de RECRON. Nederland is al geen goedkope vakantiebestemming en door een nieuw belastingbeleid wordt het er niet beter op. Fotolocatie: Camperpark Kuikhorne en Jachthaven ’t Eibertsnest in De Westereen (http://www.camperparkkuikhorne.nl/ en http://www.jachthavenkuikhorne.nl/).

WOLVEGA (NL) – RECRON ziet niets in de plannen van de commissie Financiële ruimte voor gemeenten om gemeenten meer vrijheid te geven bij het bepalen van lokale belastingen. De commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan heeft hier in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek naar gedaan.

Concreet stelt de commissie bijvoorbeeld voor, de toeristen- en forensenbelasting samen te voegen tot een verblijfsbelasting.
De RECRON: “Hiermee wordt er misschien wel wat vereenvoudigd, maar afgeschaft wordt er niets. En dat is nu juist waar RECRON voor pleit: het verlagen van lasten voor recreatieondernemers. Niet het verschuiven van lasten of veranderen van benamingen. Laat staan het verhogen van belastingen, en dat gevaar ligt op de loer.”

Toerist melkkoe
RECRON: “Elk jaar weer worden recreatieondernemers geconfronteerd met ongebreidelde stijgingen en grondslagwijzigingen, waardoor de kosten fors stijgen. Uit ervaring weten recreatieondernemers dat het sluitend krijgen van de begroting doorslaggevend kan zijn bij het bepalen van de hoogte van de lokale belastingen. Gemeenten zullen de verbreding van het gemeentelijk belastingdomein aangrijpen om hun inkomsten fors te verhogen in plaats van noodzakelijke bezuinigingen door te voeren.”

Gemeenten hebben nu al vergaande mogelijkheden als het gaat om het eenzijdig bepalen van de hoogte van de Onroerend Zaak Belastingen (OZB), toeristenbelasting of forensenbelasting. De commissie wil gemeenten meer vrijheid geven zonder dat gemeenten aan bepaalde grenzen hoeven te voldoen.

Toeristen zijn een makkelijke prooi voor gemeenten geworden, vindt de RECRON. Nederland is al geen goedkope vakantiebestemming en door een nieuw belastingbeleid wordt het er niet beter op. Fotolocatie: Camperpark Kuikhorne en Jachthaven ’t Eibertsnest in De Westereen (http://www.camperparkkuikhorne.nl/ en http://www.jachthavenkuikhorne.nl/).
Toeristen zijn een makkelijke prooi voor gemeenten geworden, vindt de RECRON. Nederland is al geen goedkope vakantiebestemming en door een nieuw belastingbeleid wordt het er niet beter op. Fotolocatie: Camperpark Kuikhorne en Jachthaven ’t Eibertsnest in De Westereen (http://www.camperparkkuikhorne.nl/ en http://www.jachthavenkuikhorne.nl/).

Bevorderen meer lokale belastingen betrokkenheid?
De commissie wil de ‘democratische verarming’ op lokaal niveau keren. Door het heffen van meer lokale belastingen verwacht de commissie dat inwoners en ondernemers zich meer gaan verdiepen in het gemeentelijke beleid. RECRON vreest dat het zal leiden tot het afschuiven van belastingen op toeristen omdat zij doorgaans niet in dezelfde gemeente wonen en geen invloed hebben op gemeentelijk beleid.
RECRON: “Recreatieondernemers zijn niet anders dan andere ondernemers in de gemeente en daarom pleiten wij voor het afschaffen van de toeristen- en forensenbelasting die alleen voor gastvrijheidsondernemers gelden.”

Dure en goedkope recreatiegemeenten
De RECRON waarschuwt ook dat voorstel van de commissie tot meer belastingverschillen tussen gemeenten zal leiden, meer dan nu al het geval is. Hierdoor kunnen vergaande concurrentieverschillen ontstaan waar ondernemers geen invloed op hebben. RECRON zal haar standpunt richting VNG ook duidelijk maken via Gastvrij Nederland en MKB Nederland.

RECRON vertegenwoordigt 2.000 ondernemingen
RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden. De brancheorganisatie vertegenwoordigt ruim 2.000 recreatiebedrijven. Hieronder vallen kampeerbedrijven, bungalowparken, groepsaccommodaties, dagrecreatiebedrijven, buitensportbedrijven, zwembaden en sauna/wellness, samen goed voor circa vijfentachtig procent van de omzet in de branche.


Meer informatie:
www.recron.nl

Meer informatie over recreatie in Friesland:
www.frieslandholland.nl

Schitterende reportage over Friese meren in groots...
Friesland-promotie in Offenbach, Essen, Ost-Friesl...