Friese Wouden op Friesland Holland TV

 Kennis en Innovatiedag Vakantieland Friesland

KOUDUM (NL) – Het bureau voor toerisme Friesland Holland organiseerde dinsdag 25 september 2012 van 09.30 tot 20.00 uur in hotel Galamadammen een zeer gevarieerde inspiratiedag voor ondernemers, (beleids)ambtenaren en bestuurders die actief zijn in het toerisme in Fryslân én de grensgebieden. Deze werd druk bezocht.

Sprekers en geïnterviewden waren mensen uit de praktijk, spraakmakende en innovatieve ondernemers uit Friesland en ver daarbuiten. De presentatie was in handen van Albert Hendriks van Friesland Holland.

Friese Wouden
Klik op het onderstaande logo van Friesland Holland TV om naar de televisiebeelden van alle interviews te gaan. Voor recreatie- en horecaondernemers in Oost-Friesland zijn met name de volgende gesprekken interessant:

Met Kim Linse van hotel Lunia in Oldeberkoop en topkok Albert Kooy van Stenden University (zie de startschermen onder dagdeel 1), met Rianne Holtrop van Boerderijrecreatie uit Delfstrahuizen, met  Albert Postma van het toeristisch onderzoeksinstituut ETFI in Leeuwarden en Evert Wind van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland (zie de startschermen onder dagdeel 2), met Jaap Goos van het Friese Merenproject en Lourens Touwen van de Marrekrite (zie de startschermen van dagdeel 3).

Volle bak op de eerste Kennis en Innovatiedag over het toerisme in Friesland. Albert Postma, lector aan het European Tourisme Futures Institute (ETFI) en Evert Wind, toerismespecialist van Kamer van Koophandel Noord-Nederland.
Albert Postma, lector aan het European Tourism Futures Institute (ETFI) en Evert Wind, toerismespecialist van Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Volle bak op de eerste Kennis en Innovatiedag over het toerisme in Friesland.


Info: www.vakantielandfriesland.nl

Streek met een verhaal, met een natuurlijk ritme
Holland Holidays for the young ones: Viva la Frisi...