Friese familiebedrijven redden 1850 zeilvakanties na faillissement Amsterdamse gigant

Zeilscholen.nl sinds 18 juni 2014 écht failliet

Familiebedrijven blijken solider dan concerns, althans in de watersport. Foto: Kinderen dobberen op de Sleattemermar in een Keus 22 zeilboot van zeilschool De Ûlepanne in Balk (www.ulepanne.nl)
Familiebedrijven blijken solider dan concerns, althans in de watersport. Foto: Kinderen dobberen op de Sleattemermar in een Keus 22 zeilboot van zeilschool De Ûlepanne in Balk (www.ulepanne.nl)

WOUDSEND (NL) – De reputatie van Friesland als hét eldorado voor zeilvakanties voor jongeren lijkt gered doordat de klanten van de failliete gigant Zeilscholen Sales en Marketing B.V. (Zeilscholen.nl) schadeloos gesteld worden door andere zeilscholen, Friese familiebedrijven.

Ook de nieuwe provinciale marketingorganisatie Marketing Provincie Fryslân (MPF) springt financieel en organisatorisch bij onder leiding van directeur Loek Hogenhout uit Woudsend. In die plaats zetelde ook het organisatiekantoor van Zeilscholen.nl, namelijk in het Molenhuis en aangrenzende panden. Het conglomeraat van Friese zeilscholen en groepsaccommodaties, dat onder leiding stond van vermogende Amsterdammers en Snekers, werd 18 juni 2014 door de rechtbank in Noord-Nederland failliet verklaard. Curator is Matthijs Sturms uit Leeuwarden. Eén van de zeilscholen die met Zeilscholen.nl in zee ging is zelfstandig verder gegaan, namelijk ’t Garijp in Goingarijp.

1.850 jeugdvakanties gered
Door het 18 juni 2014 uitgesproken faillissement van Zeilscholen.nl dreigden 1.850 kinderen hun zeilvakantie deze zomer mis te lopen. De zeilschoolsector in Friesland heeft als reactie hierop de handen ineengeslagen en biedt alle gedupeerden aan om een nieuwe zeilvakantie te boeken bij één van de deelnemende zeilscholen. Welke dat zijn wordt nog bekend gemaakt.
Loek Hogenhout: “De klant krijgt in dat geval het eerder betaalde geld volledig terug. De sector draagt een substantieel deel van de opbrengst uit deze boekingen af aan het fonds dat de gedupeerden compenseert. De oplossing wordt financieel aanvullend ondersteund door de provinciale marketingorganisatie, de Provincie Fryslân, een aantal Friese gemeenten en het particuliere Friese bedrijfsleven. Het is fantastisch hoe eensgezind heel Friesland vindt dat we dit niet mogen laten gebeuren. We laten zien dat gastvrijheid en eerlijkheid diep verankerd zijn in ons doen en laten".
Initiatiefnemer Remco van Hettema, eigenaar van zeilschool De Morra in Hemelum (http://www.zeilschooldemorra.nl/): "Wij vinden dat kinderen niet de dupe mogen worden van het faillissement. Met ons aanbod zorgen we dat de kinderen alsnog een fantastische zeilweek in Friesland kunnen beleven".
Meer informatie over de spelregels en de lijst van de deelnemende zeilscholen komen de komende dagen beschikbaar op de website www.beleeffriesland.nl  

Info zelfstandige Friese zeilscholen:
http://www.frieslandholland.nl/overzicht-waterrecreatie/watersportopleidingen/zeil-en-surfscholen

Info failliete zeilscholengroep:
http://www.zeilscholen.nl/

Mega promotieproject: Friesland Niederlande
Nieuwe grote toeristenkaart met alle bezienswaardi...