Een derde van personeel Fries Museum op straat!

Om topattractie gezond te maken

Het nieuwe Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij. Fotografie: Gerard van Beek.
Het nieuwe Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij. Fotografie: Gerard van Beek.

LEEUWARDEN (NL) – Het Fries Museum gaat snel ingrijpend reorganiseren om het exploitatietekort van Frieslands nieuwste topattractie te minimaliseren. Er wordt 10 fte (= fulltime-equivalent, 1 fte is een volledige werkweek) op de personele bezetting bezuinigd.

Er was al langer bekend dat de exploitatie van het nieuwe museum verliesgevend zou zijn. Verschillende maatregelen zijn reeds genomen om dit tekort terug te dringen. De geplande reorganisatie zorgt ervoor dat het museum met ingang van 2014 een gezonde exploitatie kent. Onder meer de directie en staf zullen gaan inkrimpen. Zo is er straks nog één directeur. De functie van zakelijk directeur van Roel Woering vervalt. Als hij de reorganisatie heeft afgerond zal ook hij vertrekken. Saskia Bak zal als enig en algemeen directeur blijven.

Tekort van miljoen
Tijdens de bouw van het nieuwe Fries Museum was al bekend dat de exploitatie verliesgevend zou zijn. De eerste begroting vertoonde een tekort van meer dan 1 miljoen Euro per jaar. Door eigen maatregelen heeft het Fries Museum dit terug kunnen brengen naar 8 ton per jaar. Verder heeft de Provincie Fryslân een huisvestingssubsidie van 2 ton per jaar toegekend aan het Fries Museum. Voorheen ontving de gebouwenstichting De Kanselarij deze bijdrage.
De resterende 6 ton wordt bezuinigd op de personele bezetting. Het gaat om 10 fte op een huidige bezetting van 33 fte. Het Fries Museum heeft bij de provincie een verzoek ingediend om de reorganisatiekosten te vergoeden.
“De reorganisatie wordt uiterlijk in december 2013 afgerond. Dit betekent dat er met ingang van het nieuwe begrotingsjaar een nieuwe organisatie staat met een gezonde exploitatie,” aldus de directie.

Info: www.friesmuseum.nl

Steeds meer bedrijven doen mee aan OpenHuisFriesla...
Fries Museum zoekt exploitant museumwinkel