6 Miljoen voor flora en fauna en betere bevaarbaarheid laagveenmoeras

Opknapbeurt voor Nationaal Park De Alde Feanen

EARNEWÂLD (NL) – Vrijdagmiddag 21 september 2012 ondertekenen afgevaardigden van de provincie Fryslân (Het Friese Merenproject), It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, gemeente Boarnsterhim en de Stichting Toegepast Onderzoek Water (STOWA) de LIFE+ aanvraag voor Nationaal Park De Alde Feanen. LIFE+ is een Europees subsidiebudget. Deze subsidie levert een bijdrage aan o.a. de vogelstand en de wilde flora en fauna.  De vijf partijen, investeren gezamenlijk ruim 3 miljoen euro. Vanuit het Europees subsidiebudget LIFE+ wordt nog een bijdrage van ruim 3 miljoen euro gevraagd.

Nationaal Park De Alde Feanen wordt opgefrist en beter bevaarbaar gemaakt. De Alde Feanen is een wereldwijd uniek laagveenmoeras dat Europese bescherming geniet als een soort natuurlijk en cultureel erfgoed.
Nationaal Park De Alde Feanen wordt opgefrist en beter bevaarbaar gemaakt.

De Alde Feanen is een wereldwijd uniek laagveenmoeras dat Europese bescherming geniet als een soort natuurlijk en cultureel erfgoed.


De Alde Feanen is met ruim 2.100 hectare het voornaamste laagveenmoerasgebied in de provincie Fryslân. Bovendien is het een van de belangrijkste moerasgebieden in Nederland. Het gebied heeft niet alleen grote natuurwaarden, maar is in de zomer ook een druk bezocht recreatiegebied. Met name boottoeristen weten het gebied goed te vinden.

De Alde Feanen is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het natuurgebied heeft daarmee Europese bescherming. Deze richtlijn schrijft voor dat specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd moeten worden.

De Alde Feanen worden ouder
De Alde Feanen worden ouder. Door de huidige waterkwaliteit en het vaste waterpeil zijn er weinig waterplanten en groeit er weinig waterriet. De bestaande rietlanden verouderen. Hierdoor neemt bijvoorbeeld de verscheidenheid aan moeras- en watervogels af. Met de LIFE+ aanvraag willen de vijf partijen meer variatie in het landschap realiseren. Dit door onder andere de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het project gericht op het verbeteren van de bevaarbaarheid van het vaarwater in het gebied, zodat het ook voor de (boot)toeristen in en rondom het water weer aangenaam vertoeven wordt.

Info Alde Feanen: www.earnewald-touristinformation.nl

Telegraaf kapt met RECRON
Einde conventionele jachtbouw: Vaarklare zeilboot ...