BTW-verhoging extra schadelijk voor Fries toerisme want veel gasten komen uit België en Duitsland

2.000 banen in recreatiesector op de tocht!

De Friese horeca- en recreatiesector heeft het al niet makkelijk door personeelskosten en overheidslasten die fors hoger zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland. Nu dreigt de regering het toeristisch Fryslân nog moeilijker te maken door de BTW te verhogen van 6 naar 21%. Vakanties dreigen veel duurder te worden met minder boekingen als gevolg en uiteindelijk, naast een geldelijk verlies, ook 2.000 banen minder.

WOLVEGA (NL) – De RECRON, de belangenvereniging van 2.000 recreatieondernemers in Nederland, waarschuwt voor zeer ernstige gevolgen voor de Friese economie als de regering de BTW-verhoging van 6 naar 21% doorzet. Tweeduizend banen dreigen te verdampen.

Op 25 maart 2015 organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting over de mogelijke btw-verhoging van 6% naar 21% voor onder andere de recreatiesector. Deze verhoging heeft als doel meer banen creëren maar RECRON vreest juist het tegenovergestelde.
“De recreatiebranche vreest een fors banenverlies dat wel kan oplopen tot 2.000 in Friesland”, aldus Petra Ellens, regiomanager RECRON Friesland. “De klap is enorm, het dagelijks leven wordt fors duurder want ook levensmiddelen zouden onder het hoge tarief gaan vallen en daarbovenop komt dan ook nog eens de fors duurder geworden vakantie. In de praktijk zullen veel mensen de vakantie niet meer kunnen betalen.”

Door met lezen
4702 Hits

Gemeente Súdwest-Fryslân dringt bij provincie aan op uitstel keuze windmolens!

Enorm windpark IJsselmeer schaadt recreatie en toerisme in Friesland

Wethouder Gea Akkerman-Wielinga (CDA) van de gemeente Súdwest-Fryslân luidt de noodklok. Zij heeft ruimtelijke ontwikkeling, wonen, onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdbeleid en jeugdzorg in portefeuille.


SNEEK (NL) - Provinciale Staten van Fryslân besluiten woensdag 18 juni 2014 over de provinciale opgave voor windenergie. Het gaat om het bouwen van windmolens die 530,5 Megawatt opleveren én om het instemmen met de structuurvisie Wind op het IJsselmeer. Deze structuurvisie maakt het bouwen van windmolens in het IJsselmeer mogelijk. Deze molens moeten samen 400 Megawatt opleveren. Súdwest-Fryslân vindt dat Provinciale Staten hierover nu nog geen besluiten moeten nemen.

Door met lezen
4141 Hits

Prutswerk van Fries onderzoeksinstituut ETFI Stenden?

Windmolens IJsselmeer zouden toerisme niet schaden

Watersporters en strand- en dijktoeristen hebben de pest aan industriële windturbines. Ze bederven niet alleen het uitzicht, ze zorgen ook voor een enorme verkleining van het vaargebied, ongewenste turbulentie, lawaai en slagschaduwen.

STAVOREN (NL) – Het European Tourism Futures Institute (ETFI) in Leeuwarden lijkt ingehuurd door Windpark Fryslân dat enorme windturbines voor de Friese IJsselmeerkust wil stallen.

Door met lezen
4343 Hits

Harde aanvaring tussen toerismewethouder Maarten Offinga en Albert Hendriks

Discussie over de promotie van Friesland

Burgemeester Hayo Apotheker (links) lanceerde 22 augustus 2013 in de watersportactiviteitenboerderij en groepsaccommodatie 428 dorpen en stedenapps van Paul van Goor (rechts) van reclamebureau en softwarebedrijf MyriadM in Sneek. SANDFIRDEN (NL) – “Jij bent mijn man niet.” Dat zei toerismewethouder Maarten Offinga (CDA) van de gemeente Súdwest-Fryslân tegen de directeur van het bureau voor toerisme Friesland Holland, Albert Hendriks. Die zei tegen de wethouder dat hij geen problemen had met de vele promotieclubs in de provincie. Hij vond dat een groot deel van provinciale en gemeentelijke promotiebudgetten rechtstreeks naar inventieve exportbevorderende ondernemers en actieve promotieclubs moet, klein of groot. “Naar de uitslovers”.

Door met lezen
5311 Hits

Horeca Tweebaksmarkt blij met terugkeer provincieambtenaren

Sales Representative Eelke van der Heide (links), één van de 65 medewerkers van Post Plaza aan de Tweebaksmarkt, is blij met zijn overburen, honderden ambtenaren en gasten van het vernieuwde en vergrote Provinsjehûs.

Na vijf zware jaren:

LEEUWARDEN (NL) – De winkeliers en horecaondernemers aan de Tweebaksmarkt en omgeving in Leeuwarden zijn blij dat de honderden provinciemedewerkers terug zijn op het totaal vernieuwde “oude” provinciehuis.

Door met lezen
4672 Hits