‘Gouden Friese Wouden’ ongekend populair

Nieuwe gids 2014-2015

Als het weer en de economie meewerken is het druk op de Friese Turfroute. Steeds meer kruisers hebben volwaardige toerfietsen aan boord om het boomwallenlandschap en het Drents-Friese Wold te verkennen. Bijgaande foto’s tonen de Turfroute door Appelscha.

WOLVEGA (NL) – Het bureau voor toerisme Friesland Holland zet de internationale promotie van de Friese Wouden, van Dokkum tot Wolvega, en de Turfroute voort.

Door met lezen
4503 Hits

Windhozen in wording

Tussen Ameland en Holwerd

Albert Hendriks reed 12 augustus 2013 met koffers van fietstoeristen van Dokkum naar Holwerd. Hem viel de turbulentie en wervelingen in de lucht boven het Wad op en maakte een hele reeks foto’s. “Mooi voor ons nieuwe Waddenmagazine”.


HOLWERD (NL) – Wie graag in een draaimolen zit moet vandaag met een klein bootje het IJsselmeer of de Waddenzee op gaan, want grote kans dat hij of zij in een windhoos terecht komt.

Door met lezen
4494 Hits

6 Miljoen voor flora en fauna en betere bevaarbaarheid laagveenmoeras

Opknapbeurt voor Nationaal Park De Alde Feanen

Nationaal Park De Alde Feanen wordt opgefrist en beter bevaarbaar gemaakt.


EARNEWÂLD (NL) – Vrijdagmiddag 21 september 2012 ondertekenen afgevaardigden van de provincie Fryslân (Het Friese Merenproject), It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, gemeente Boarnsterhim en de Stichting Toegepast Onderzoek Water (STOWA) de LIFE+ aanvraag voor Nationaal Park De Alde Feanen. LIFE+ is een Europees subsidiebudget. Deze subsidie levert een bijdrage aan o.a. de vogelstand en de wilde flora en fauna.  De vijf partijen, investeren gezamenlijk ruim 3 miljoen euro. Vanuit het Europees subsidiebudget LIFE+ wordt nog een bijdrage van ruim 3 miljoen euro gevraagd.

Door met lezen
4823 Hits