Milieudefensie blij met toezegging Kamp

Besluit gasboring Terschelling uitgesteld

GasTvrij Terschelling in actie in Den Haag. Fotografie: Pierre Crom/Milieudefensie

TERSCHELLING (NL) – Milieudefensie is voorzichtig blij met de toezegging van minister Kamp dat eerst de Mijnbouwwet gewijzigd gaat worden en daarna pas, in de zomer van 2016, besloten wordt over de vergunning voor Tulip Oil.

Kamp deed die toezegging tijdens de actie van Milieudefensie, gasTvrij Terschelling en de Waddenvereniging op het Plein in Den Haag.
Ike Teuling, woordvoerder Energie bij Milieudefensie: "We hadden natuurlijk liever gezien dat de de minister direct een besluit zou nemen om deze overbodige en schadelijke boringen te verbieden, maar de nieuwe Mijnbouwwet zal de minister meer gronden geven om deze vergunning te weigeren vanwege de schade aan de natuur". Milieudefensie roept de minister op gasboringen in heel het Waddengebied en op en rond de Waddeneilanden te verbieden en werkt te maken van een fossielvrije duurzame energievoorziening in Nederland.

Door met lezen
4869 Hits

RECRON roept nieuw bestuur Fryslân op tot actie

Kamp: windmolens voor de kust van Makkum

Makkum leeft van de jachtbouw en verhuur van jachten en bungalows ‘aan zee’ en wil daarom geen enorme windturbines voor zijn kust.

MAKKUM (NL) – Recreatiebranche verwacht actie van de provincie Fryslân over het windmolenpark IJsselmeer. "Onbegrijpelijk dat minister Kamp nog steeds vast blijft houden aan het Windpark Fryslân in het IJsselmeer vlak voor Makkum", stelt Petra Ellens, regiomanager RECRON.

De Tweede Kamer had er al eerder bij aangedrongen bij de minister om Friesland wat meer ruimte te gunnen. Nu blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Sudwest- Fryslân dat molens langs de Afsluitdijk een goed alternatief vormen, houdt de minister zich doof, zegt de RECRON.

Door met lezen
4549 Hits

Molens langs Afsluitdijk, niet in IJsselmeer!

Wethouder Gea Akkerman van gemeente Súdwest-Fryslân boos

 

Afsluitdijk met megamolens kan én een energiepark én een internationale topattractie worden als moderne Kinderdijk.
Afsluitdijk met megamolens kan én een energiepark én een internationale topattractie worden als moderne Kinderdijk.

SNEEK (NL) - Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân wil dat Provinciale Staten van de provincie Friesland kiest voor molens langs de Afsluitdijk. Afgelopen week maakte Eneco duidelijk dat Fryslân met grotere windmolens langs de Afsluitdijk het overgrote deel van de opgave voor windenergie kan halen. “Er kan wat ons betreft dan ook een streep door de plannen voor een windmolenpark in het IJsselmeer”, aldus wethouder Gea Akkerman.

Door met lezen
4504 Hits

“Meer windenergie op land winnen en Friese IJsselmeerkust reserveren voor natuur en recreatie”

Natuur- en landschapsorganisaties over Fryslân foar de Wyn:

 

Deze foto van oude, nieuwe en in aanbouw zijnde windmolens maakte journalist Albert Hendriks 21 september 2014, een zonnige warme dag, met een 400 mm telelens vanaf de hoogte Gaasterland, van het IJsselmeer tussen Friesland en de Noordoostpolder. Bij Urk verrijst een indrukwekkend windturbinepark.

MAKKUM (NL) – Windenergie in Fryslân kan onder voorwaarden op land gerealiseerd worden, zodat windpark Fryslân in het IJsselmeer niet gebouwd hoeft te worden. Dat concluderen de natuur- en landschapsorganisaties It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Landschapsbeheer Friesland, Het Blauwe Hart, Friese Milieu Federatie, Staatsbosbeheer en de Bond Friese Vogelwachten op basis van het advies van de commissie Winsemius over windenergie in Fryslân.

Door met lezen
4440 Hits

Onbekende vervuilt Workumer grachten

Wetterskip Fryslân heeft olie direct laten verwijderen

Olie in Workumer grachten.
Olie in Workumer grachten.

WORKUM (NL) – Inspecteurs van Wetterskip Fryslân hebben een grote olieverontreiniging in de grachten van Workum aangetroffen. Het gaat om een illegale lozing van dieselolie en smeerolie in de avond van vrijdag 2 mei of vroege morgen van zaterdag 3 mei 2014.

De olie heeft zich over enkele kilometers verspreid. Er zijn direct maatregelen getroffen door het Friese waterschap om verdere verspreiding te voorkomen. Van de dader ontbreekt elk spoor. De olievlek is zaterdagavond 3 mei 2014 via het milieualarmnummer gemeld. De lozing moet vrijdagnacht of zaterdagochtend vroeg plaats hebben gevonden.

 

 

 

 

Door met lezen
4212 Hits